Translate

piątek, 29 marca 2013

3EP Whale Puzzle - Day 2

Dziś kolejne sprawozdanie z postępu prac nad Wielorybi Puzzlami.
W typ etapie było się sporo więcej pracy niż w poprzednim.

Today next report on the process of making Whale Puzzle.
In this step there where will be much more work than on the first one. 
Pierwszą rzeczą którą należy zrobić to wywiercić otwór pod brzeszczot piły.
Do tego celu używam Proxxon IB\E z wiertłem 1mm średnicy.

First thing that you need to do is to drill an entry hole for the saw blade.
I'm using a Proxxon IB\E with 1mm drill. 


Następnie wycinamy wzór na wyrzynarce włosowej (u mnie Proxxon DSH).
Next cut the pattern on your scroll saw (I'm using Proxxon DSH). 


Zdejmujemy taśmę malarską i rozpoczynamy szlifowanie każdego elementu drobnoziarnistym papierem ściernym (gradacja 400).
Take off the masking tape and start sanding each element with fine sand paper. 


Po wyszlifowaniu na gładko całości układamy puzzle i szykujemy farbę do malowania.
After sanding all of the elements put them together. 


Całość malujemy białą farbą akrylową. Po pomalowaniu wyjmujemy elementy tak aby nie skleiły się ze sobą podczas zasychania farby.
Paint all the elements with white acrylic paint. When you are finished take out element so they won't stick together. 


I to tyle na ten etap. W dniu jutrzejszym nakładanie koloru i finalne wykończenia.
And that's it for this step. Tomorrow we are gonna paint it with colors and make some finishing touches. 

Czas spędzony przy tym etapie to 1h 15 minut.
Time spent on this step is 1h and 15 minutes. 


Słowa kluczowe:
puzzle, wieloryb, wielorybie, wycinanie puzzli, puzzle wycinane ręcznie, wycinanie na wyrzynarce włosowej, wzory na wyrzynarkę włosową, wzory na scroll saw, proxxon IB\E, proxxon DSH

Keywords: 
Puzzle, Whale, Whale Puzzle, Cutting Puzzle, Hand cut puzzle, scroll saw cutting, scroll saw pattern, proxxon IB\E, proxxon DSH